Software libre. Cultura libre. Coñecemento libre

Iniciar sesión

Política de privacidade do sitio web libreteo.gal

Os termos en que libreteo.gal usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios/as cando se envía un formulario de contacto son os seguintes:

ASOCIACIÓN ABERTEO, organizadora do evento LIBRETEO comprométense a protexer a confidencialidade dos datos que os usuarios/as envían a través de libreteo.gal. Cando solicitamos encher campos de información personal cos cais ti podes ser identificado/a, facémolo asegurando que só se empregará esa información de acordo cos termos expresados neste documento.

Información que se recolle:

Nos formularios de contacto e inscrición só recollemos os datos básicos de identificación e contacto, coma o teu nome, enderezo de correo electrónico e número de móbil. No caso do formulario de contacto tamén recollemos o texto que ti escribas no cadro «Mensaxe».

Uso da información recollida

A organización de LIBRETEO usará esa información únicamente para asuntos relativos á organización deste evento. Esa información nunca será facilitada a terceiras persoas sen o teu expreso consentemento, agás que sexa requerida por un xuiz cunha orde xudicial.

Control da túa información personal

En calquera momento podes restrinxir a recopilación e uso da información que nos proporcionaras a través do noso formulario. Para elo só tes que solicitalo enviando un correo electrónico a
info@libreteo.gal.